Maja Ruszpel

Jestem dziennikarką, pedagogiem, prelegentką i wykładowczynią. Prowadzę cykl audycji radiowych poświęcony najnowszym osiągnięciom naukowym na temat uzależnień oraz Fundację Inspiratornia – www.fundacja-inspiratornia.pl. 

Od roku współpracuję z warszawską Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza, gdzie dla studentów Kierunku Aktorstwo prowadzę autorskie zajęcia poświęcone pracy z emocjami oraz zajęcia „Psychologia z elementami pracy z emocjami”.  Podobne zajęcia prowadziłam także w filii Akademii w Białymstoku.

Występowałam z wykładami na temat uzależnień na m.in. wystawie Centrum Nauki Kopernik „Przyszłość jest już dziś”, Social Impact Days ESN SGH, Metropolitan Opera – Live in HD. Stale biorę udział w Międzynarodowej Konferencji Uzależnienia Behawioralne – jako panelistka i moderatorka debat, a także prowadzę ćwiczenia dla studentów psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Prowadzę autorski podcast o uzaleznieniach na Spotify pt. O hazardzie i innych nałogach. Współpracuję z prasą specjalistyczną – serwisem Uzależnienia, magazynem Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia etc. Od 2017 roku jestem opiekunką merytoryczną cyklu reportaży o uzaleznieniach – realizowanego we współpracy z Instytutem Reportażu. Zanicjowałam i zrealizowałam z Radiem TOK FM cykl audycji o uzależnieniach od czynności, a także konkurs dla dziennikarzy na ten sam temat, którym kieruję co roku.

266023871_10224571131579311_2978906422414482308_n

Jako terapeutka doświadczenia praktyczne w pracy z pacjentem zebrałam pracując jako wolontariuszka na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, a także prowadząc badania Oddziale Terapeutycznym w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Współpracowałam z prywatnymi ośrodkami terapii uzależnień. Byłam konsultantką w PIK Warszawa Włochy oraz Miasta Marki gdzie wspierałam osoby doświadczające przemocy oraz uzależnione i ich bliskich.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje – ukończyłam szkolenie upoważniające mnie do prowadzenia terapii w nurcie Programu Ograniczania Picia, a także warsztat pt. „Integracja doświadczeń psychodelicznych – teoria i praktyka” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Uczestniczyłam w superwizyjnym warsztacie prowadzonym przez Wojciecha Eichelbergera pt. „Kompleks Edypa w gabinecie…” Ukończyłam także Letnią Szkołę Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji; brałam też udział w Grupie Otwarcia prowadzonej przez LPS oraz warsztatach prowadzonych metodą Alexandra Lowena. Ukończyłam szkolenie z Dialogu Motywującego w ramach warsztatu „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – dla terapeutów uzależnień” w Fundacji ETOH. 

Wcześniej ukończyłam Akademię Teatralną na Wydziale Wiedzy o Teatrze oraz Akademię im. L. Koźmińskiego – na wydziale: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych ze specjalnością Profilaktyka Społeczna z Resocjalizacją Sądową (prowadziłam badania poświęcone motywacji do terapii wśród osób uzależnionych w warunkach izolacji więziennej).  Obecnie – w jestem procesie certyfikacji Krajowego Cetrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz sygnatariuszką Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.